Mängdberäknare

Sealer Elite

Mars 2021 lanseras vår mängdberäknare för sealer. Knappa in antalet kvadratmeter färdig yta och programmet räknar ut hur mycket som behövs av vardera komponent.

Tills vidare hänvisar vi till produktbladet som innehåller instruktioner och blandningsexempel.

Ladda ner Sealer Elite produktblad