Åtgångstabell

Följande åtgångstabell är baserad på optimala förhållanden. Olika förutsättningar kan göra att förbrukningen stiger eller sjunker, därför rekommenderar vi alltid att man har en säkerhetsmarginal på 10% i sina beräkningar.

Produkt Förbrukning per kvm
Easy Primer ~ 100 g baserat på 2 lager
Quartz Primer ~ 1,5 kg baserat på 2 lager
Microcement Base ~ 0,75 kg per lager (1-2 lager krävs)
Microcement Sense ~ 1 kg baserat på två lager
Microcement Rusic ~ 2 kg baserat på två lager
Microcement 3K ~ 1,7 kg baserat på två lager
Microcement Retarder 10 gram per 1 kg microcement
Pre Sealer ~ 70 g
Sealer Elite Vid applicering av Pre Sealer
~ 70 g
Utan applicering av Pre Sealer
~ 110 g
Sealer Elite+ ~ 100 g per 1 kg Sealer Elite komponent A
Clean & Care koncentrat ~ 0,002 liter
Sealer Extreme ~ 0,10 kg
Sealer Extreme Thinner 200 g per 1 kg Sealer Extreme Komponent A+B