Åtgångstabell

Följande åtgångstabell är baserad på optimala förhållanden. Olika förutsättningar kan göra att förbrukningen stiger eller sjunker, därför rekommenderar vi alltid att man har en säkerhetsmarginal på 10% i sina beräkningar.

Produkt Förbrukning per kvm
Easy Primer ~ 0,1 kg baserat på 2 lager
Quartz Primer ~ 1,5 kg baserat på två lager
Microcement Base ~ 0,75 kg per lager (1-2 lager krävs)
Microcement Sense ~ 1 kg baserat på två lager
Microcement 3K ~ 1,7 kg baserat på två lager
Pre Sealer ~ 0,07 kg
Sealer Elite Vid applicering av Pre Sealer
~ 0,07 kg
Utan applicering av Pre Sealer
~ 0,11 kg
Sealer Elite+ ~ 0,1 kg per 1 kg Sealer Elite komponent A
Clean & Care koncentrat ~ 0,002 liter
Sealer Extreme ~ 0,15 kg