Följande åtgångstabell är baserad på optimala förhållanden. Olika förutsättningar kan göra att förbrukningen stiger eller sjunker, därför rekommenderar vi alltid att man har en säkerhetsmarginal på 10% i sina beräkningar.

Produkt Förbrukning per kvm per lager
Easy Primer ~ 100 g (2 lager rekommenderas)
Quartz Primer ~ 0,75 kg (2 lager rekommenderas)
Microcement Base ~ 0,75 kg per lager (1-2 lager krävs)
Microcement Sense ~ 0,5 kg
Microcement Retarder 10 gram per 1 kg microcement
Pre Sealer ~ 70 g
Sealer Elite ~ 70 g (förutsätter att Pre Sealer är applicerat)
Sealer Elite+ ~ 100 g per 1 kg Sealer Elite komponent A
Clean & Care koncentrat ~ 0,002 liter
Sealer Extreme ~ 0,10 kg
Sealer Extreme Thinner 200 g per 1 kg Sealer Extreme Komponent A+B